Bättre arbetssituation genom utvecklingssamtal

Hur gör man för att utvecklingssamtalet ska kännas meningsfullt för både medarbetare och chef? Undersökningar visar att många av samtalen inte leder till något. En stor del av ansvaret ligger naturligtvis på chefen. Det är viktigt att det verkligen blir ett samtal där båda parterna både lyssnar och talar. Läs mer om utvecklingssamtal.

Många företag har färdiga mallar som hjälp för att strukturera samtalet.  Genom att förbereda sig får man oftast ut mer. En bra start kan vara att diskutera arbetssituationen. Det är viktigt för trivseln att medarbetaren känner en balans mellan arbetsuppgifternas svårighet och sin kompetens. Diskutera kompetensutveckling och utvecklingsmöjligheter, vad kan förbättras eller göras enklare? Är nuvarande kompetens tillräcklig? Hur fungerar samarbetet i arbetsgruppen? Utvecklingssamtalet avslutas lämpligen genom att sikta mot nya mål, bestäm hur ni ska följa upp samt utvärdera dem.