Borås – E-handelsstaden

Borås är en stad med lång historia och tradition inom distanshandel. Flera postorderföretag i klädbranschen var lokaliserade i Borås och detta har lagt grunden för en bred kompetens inom distanshandel och logistik samt skapat en välutvecklad infrastruktur i staden som underlättat för e-handelsföretag att etablera sig i området

I Borås finns en stor kunskap inom teknik vilket behövs för att bygga snygga och väl fungerande e-handlar med funktioner för service och returer. Att sälja via text och bild istället för en fysisk vara man kan klämma finns mycket kunskap om genom postordern och deras kataloger över produkter.

Ur ett geografiskt perspektiv ligger Borås strategiskt med närhet till alla stora skandinaviska städer, Baltikum samt norra Tyskland. Närheten till den internationella flygplatsen i Landvetter och Göteborg med en av Europas största hamnar bidrar också till stora möjligheter för e-handel.

I regionen finns flera etablerade företag inom system och e-handelslösningar, logistik, distribution och webb men även företagare som erbjuder kompletterande tjänster så som foto, reklam och mediabranschen är väl representerade. Detta underlättar nya etableringar och ger en stark e-handelskultur.

Ett av de företagen är Argonova Systems som har hjälpt företag lyckas med e-handel sedan 2004.