Varför har Borås så många reklambyråer?

Kanske har du någon gång frågat dig varför Borås har så många reklambyråer? Det har med stadens historia som handelsstad att göra. Grunden till reklambyråernas framgång lades redan för flera hundra år sedan då knallar vandrade runt och sålde varor. Så småningom växte verksamheten och textilindustrin växte fram.

Efter krigstiden växte flera postorderföretag fram till följd av textilindustrin. Företag som behövde kataloger för att visa sina varor. Postordern skapade på så sätt ett bra klimat för reklambyråer, fotografer och tryckerier.

Trots tekokrisen på 70-talet har flera av de gamla postorderföretagen överlevt. Handelstraditionen har fortsatt och postorderföretagen har numera fått sällskap av yngre aktörer i form av e-handlar som även de har stort behov av reklambyråtjänster.